Ελληνικά Francais English
 
Επικοινωνία
 
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω διεύθυνση:

Κύπρου 74 - 76
112 57 Aθήνα
Τηλ./Fax: 210 8657834
e-mail: grcomplitass@gmail.com

 

 

 

 

 

Για να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή αυτου του δικτυακού τόπου:

Μάνος Πολυμετάκης
email: manos@noc.uoa.gr