Ελληνικά Francais English
 
Εκδηλώσεις
 

I. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Α΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Θέμα: Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1991.

2. Β΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Θέμα: Ταυτότητα και Ετερότητα στη Λογοτεχνία, 18ος - 20ός αι.
Αθήνα, 8-11 Νοεμβρίου 1998.

3. Γ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (σε συνεργασία με τον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Tο διήγημα στην ελληνική και τις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία-Γραφή-Πρόσληψη
(Αθήνα, 8-11 Δεκεμβρίου 2005)

4. Δ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (σε συνεργασία με τον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Γραφές της μνήμης. Σύγκριση - αναπαράσταση - θεωρία
(Αθήνα, 27-30 Νοεμβρίου 2008)

5. E' ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Πρόγραμμα : «Νεοελληνική Γραμματολογία και Ιστορία των Ιδεών (18ος-20ός αι.)»)
Με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
Η ποιητική του τοπίου.
(
Αθήνα, 19-22 Ιανουαρίου 2012)

II. ΗΜΕΡΙΔΕΣ

1. Το πορτογαλικό και το ελληνικό μεταπολεμικό μυθιστόρημα
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1993.

2. Σύγχρονες τάσεις της Συγκριτικής Γραμματολογίας
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 1997.

3. Ο μύθος του Ορφέα στη λογοτεχνία και στις άλλες τέχνες
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 1998.

4. Τιμή στον Εμμανουήλ Κριαρά
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004.

5. Το τέλος της λογοτεχνίας; (εορτασμός για τα 20 χρόνια ζωής της Εταιρείας)
(Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2007)

6. Όψεις της σχέσης μοντέρνο - μεταμοντέρνο σήμερα
(Αθήνα, 2 Μαρτίου 2008)

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΟΣΙΑ

1. Expressions et representations litteraires de la Mediterranee : Iles et ports, XVIe-XXe siecles (σε συνεργασία με την Association Internationale de Litterature Comparee)
(Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 5-6 Νοεμβρίου 1999

2. Ο Νατουραλισμός στην Ελλάδα: Διαστάσεις - Μετασχηματισμοί - Όρια
Αθήνα, 14-15 Δεκεμβρίου 2001.